Schrijver / Writer

Schrijver

 

In de loop van veertig jaar kan iemand heel wat boeken schrijven, en op heel verschillend terrein.

Zo lang ik me kan herinneren heb ik verhalen geschreven, maar met mijn eerste roman heb ik gewacht tot ik – dacht ik toen – volwassen was. Begin jaren zeventig begon ik ermee, en na een tweetal afwijzingen werd mijn debuut in 1974 gepubliceerd door Angèle Manteau, die toen bij Elsevier werkte. Daarna ging het vanzelf.  Omdat ik toen meende dat mijn toekomst bij de universiteit lag, als docent literatuurtheorie – mijn specialisatie – publiceerde ik onder pseudoniem, opdat men mijn theoretische kennis niet met mijn praktische ervaring kon verwarren. Later koos ik nog een tweede pseudoniem voor mijn detectives. Tegen de tijd dat ik gepromoveerd was en een baan kon zoeken, verdiende ik met mijn boeken genoeg om van te leven.

Wie het oeuvre van met name vrouwelijke schrijvers bestudeert ziet, dat het zich vaak parallel ontwikkelt aan de levensomstandigheden van de auteur. Zo ook bij mij: literaire theorie, feminisme, vrouwen en literatuur, dochterschap, moederschap, dinosaurussen, kinderboeken, adoptie- en kinderloosheidsproblematiek, verstandelijk gehandicapten, detectives, theologie en religiefilosofie. (Televisiedrama en hoorspelen zijn hier niet opgenomen.)

Writer

 

In more than forty years, a person can write many books and in many different areas.

I wrote stories as a child, but waited writing my first novel until I was, as I thought of myself then, an adult, since I had learned that only really adult people could write novels. Not counting the book I tried to write when I was eleven, I started writing my debut when I was thirty, and it was published, after having been sent back twice, in 1974, by Angèle Manteau, publisher at that time for Elsevier. Because I saw my future as a teacher of literary theory at a university, I choose a pseudonym, in order to be taken seriously in both fields –  not forseeing that after my third book I would not need a job any more. Later, inspired by Doris Lessing, I chose a different pseudonym for my detective novels.

Looking at the work of women writers, one can often draw a parallel between life and work. With me it is no different: literary theory, feminism, women and literature, daughterhood, motherhood, dinosaurs, children’s books, the subject of adoption and childlessness, mental handicaps, detectives, theology and philosophy of religion. I also wrote some drama for televison and radio, but since it was never published I omit it here.

My books have not been translated, so this bibliography can only give you an idea. Readers who want to read some of my work in english go to TEXTS.