1974: Het perspectief in ‘Menuet’; essay

Het perspectief in ‘Menuet’; essay

Tijdens mijn studie raakte ik verslingerd aan romantheorie. Menuet is een novelle van Louis Paul Boon, waar door drie ik-vertellers steeds dezelfde gebeurtenis wordt verteld, en per verteller gaat het verhaal een stukje verder. Ik onderzocht de manier waarop Boon met pyschologie, herhalingen en contrasten omging, en hoe deze vertelwijze paste in de literaire traditie. Deze techniek wordt nog steeds toegepast: Marilynne Robinson beschrijft in resp. Gilead (2004) en Home (2009) dezelfde periode in de geschiedenis van de familie Boughton bij monde van twee verschillende ik-vertellers. (Tjeenk Willink).

Het perspectief in ‘Menuet’/ The point-of-view in Louis Paul Boons ‘Menuet’; essay.

I have always loved the Theory of the Novel. This essay treats the complicated point-of-view the flemish writer Louis Paul Boon used in his novella Menuet: three first-person narrators tell the same story, and in each part the story is forwarded a little bit. I studied the way Boon doses information, handles psychology, contrast, en repetition. I also took into account the tradition in literary ‘polyperspective’, using Dos Passos, Durrell, Faulkner, Gide and Schiller. Lately,  Marilynne Robinson used the same technique in her Gilead (2004) and Home (2009).