1976: En dan is er koffie; roman

En dan is er koffie; roman

Dit boek heeft mijn leven veranderd. Het verkocht zo goed, dat ik besloot verder van mijn pen te leven. Het beschrijft een week uit het leven van een aantal verschillende personen, en werd door velen schandalig geacht vanwege het feit dat er hash in werd gerookt en omdat sommige personages er een vrije sexuele moraal op nahielden. Leerlingen die er in slaagden dit boek op de eindexamenlijst te krijgen (vaak vonden leraren dat niet goed!) beschouwden de hoofdpersonen steevast als helden. Toch komen ze er niet zonder kleerscheuren af en ook is het niet altijd even grappig: er  wordt bij voorbeeld een abortus in beschreven die, zoals ze mij vertelde, een lezeres deed flauwvallen. Niet lang geleden, in het kader van een ‘seventies-revival’, werd ik weer over dit boek geïnterviewd, moest het herlezen, en vond het allemaal behoorlijk meevallen. (Elsevier/Contact)

En dan is er koffie/ Coffeetime; novel

This book changed my life. It describes a week in the lives of seven mainly young people, was taken up as the novel portraying the seventies, and became an immediate bestseller. From then on until the collapse of the book market in the nineties, all my books, the older ones as well, sold between 40 and 80.000. For years I was the only woman writer who could live by her pen alone.

Many people hated And then there is coffee (the title alludes to a very bourgeois family-advert for coffee)  for the soft-drugs and the free sexuality. Lately, during a seventies-revival, I had to reread it and found it rather tame.