1977: De groene weduwe en andere grijze verhalen; verhalen

De groene weduwe en andere grijze verhalen; verhalen

Een ‘groene weduwe’ was in die tijd de naam voor vrouwen die zich in nieuwbouwwijken de hele dag in hun doorzonwoningen met kinderen en huishouden bezighielden. Op de achterflap citeerde ik uit de vele kritieken op En dan is er koffie, zowel de lovende als de afkeurende. Vooral de critici uit de laatste categorie vonden dit niet echt leuk. (Elsevier/Contact)

De groene weduwe en andere grijze verhalen/ The green widow and other grey stories.

A ‘green widow’ was the term used to designate stay-at-home mums in their lonely suburbs. On the back cover I chose to reproduce quotations from the many reviews of Coffeetime, ranging from high praise to deep contempt. Especially the critics that didn’t like my work took exception to this.