1977: Marsmans ‘Verzen’: toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel; dissertatie

Marsmans ‘Verzen’: toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel; dissertatie

In de jaren zeventig was het binnen het vak literatuurtheorie mode om bij de interpretatie alleen naar het werk zelf te kijken, en niet naar externe factoren als literaire achtergronden, de bedoelingen van de auteur etc. Ik wilde een model ontwerpen om poëzie te interpreteren, en koos als mijn testbundel het debuut van Marsman, omdat deze (expressionistische) gedichten tussen traditionele en moderne poëzie inzitten. Mijn promotor was prof. Dr. A.L.Sötemann, één van de mensen die in mijn leven een grote rol hebben gespeeld. Ik mis hem vaak. (Wolters Noordhoff). De dissertatie is ook te vinden op de site van de DBNL.

Marsmans ‘Verzen’: toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel/ Marsman’s Poems; developing a model for the ergocentric interpretation of poetry; dissertatie/dissertation

I tried to develop a model to interpret poetry, using as my corpus a collection of expressionist poems from the 1920s, situated as they are between tradidional and modern poetry, by the dutch poet Hendrik Marsman.