1978: Het binnenste ei; roman

Het binnenste ei; roman

Dit boek zou ik zelf als mijn eerste roman met feministische thematiek bestempelen. Het was de tijd van vrouwenhuizen en praatgroepen, van bewustwording en een beginnend besef van vrijheid. Daar gaat de roman dus ook over.  Ik gebruik expres niet de term ‘feministische roman’, omdat die altijd wordt opgevat als ‘propaganda voor het feminisme’, en literatuur en propaganda niet samen gaan. (Elsevier/Contact)

Het binnenste ei; novel.

This novel could very well be my first ‘feminist’ novel. It features women’s centers, consciousness-raising groups, and so on. A translation of the symbolic title would be  The inner egg.