1979: De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart; door mij ingeleid.

De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart; door mij ingeleid.

Er bestaan veel edities van deze eerste grote door twee vrouwen, Betje Wolff en Aagje Deken,  geschreven roman in brieven in de nederlandse literatuur, maar deze gaat vooral in op de situatie van vrouwen aan het einde van de achttiende eeuw, een periode waarin ze voor het eerst iets van medezeggenschap kregen in de partnerkeuze. Uit een enkel zinnetje valt veel af te leiden: bij voorbeeld wanneer er staat dat de vroedmeester en haar man Sara na haar bevalling in bed leggen, kunnen we concluderen dat ze op een speciale kraamstoel of op de schoot van een andere vrouw bevallen is, zoals gewoonte was in die tijd, met het voordeel dat de zwaartekracht bij de bevalling hielp- en dat bevallingen toen al door mannen werden verricht. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren – Elsevier)

De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart/ The history of Miss Sara Burgerhart; edited by me.

Many editions exist of this novel-in-letters from 1782 by two dutch female writers, Betje Wolff and Aagje Deken, inspired by Richardson’s Clarissa¸ but maybe the better book, especially regarding the details of women’s lives and point of view. For my introduction I especially researched the situation of (dutch) women at the end of the eighteenth century. Sometimes one small sentence tells a lot: for instance when Sara, after giving birth, is laid in her bed again, this reveals implicitly that she must have given birth in a special chair they used in those days, or on the lap of another woman, so that gravity helped the birthing process.