1980: Vrouwen en literatuur: een inleiding; essay

Vrouwen en literatuur: een inleiding; essay

Vrouwenstudies kwamen op, maar op het gebied van vrouwen en literatuur bestond in Nederland, behalve een artikel van Andreas Burnier, nog vrijwel niets. Dat was in Engeland en Amerika wel anders. In dit boek, geschreven op verzoek van uitgeverij Querido voor hun essayreeks Synthese, maakte ik een eerste overzicht van het vakgebied, dat o.m. vergeten schrijfsters, verschillen in stijl en thematiek tussen mannen en vrouwen, verschillen in vrouwelijke personages bij mannelijke en vrouwelijke schrijvers hier en elders, waardering en herwaardering, en vele andere onderwerpen die nu gemeengoed zijn, omvatte. In een tijd waarin door vrouwen geschreven boeken veelal niet door mannen gelezen werden, en boeken door mannen geschreven door beide seksen, en niemand hier vraagtekens bij zette, bestrijdt dit boek de opvatting dat literatuur door en voor groepen wordt gemaakt. (Wetenschappelijke uitgeverij)

Vrouwen en literatuur: een inleiding/ Women and literature, an introduction; essay

A study in the field of women and literature, new at the time in the Netherlands. Forgotten writers, differences in themes and style, women protagonist in men’s literature in contrast to women in women’s literature, reception and re-evaluation, this essay treats the basics in the field of Women and literature.