1988: Het verbeelde beest, over de dinosaurus; essay

Het verbeelde beest, over de dinosaurus; essay

Als kind al was ik gefascineerd door dinoos. Dit essay onderzoekt met name het beeld van de dinosaurus in onze cultuur, en het schrijven ervan was puur genieten.

Het verbeelde beest, over de dinosaurus/ The cultural image of the dinosaur; essay

I am still proud of this essay, that treats the image of the dinosaur in our culture. Dinosaurs were a childhood love, and writing this essay was a great joy. ‘Verbeeld’ means ‘imaged’as well as ‘imagined’.