1995: Dora , een geschiedenis; roman

Dora , een geschiedenis; roman

Één van mijn lievelingsboeken, zowel wat het resultaat als het schrijven ervan betreft. In elk hoofdstuk is het meisje Dora een jaar ouder – het boek begint als ze vier jaar is, vlak na de tweede wereldoorlog – en in elk hoofdstuk speelt een belangrijk feit uit de na-oorlogse geschiedenis een rol, dat ik verweven heb met Dora’s eigen geschiedenis. De research was een feest, ik gebruikte voor de vroege jaren de reeks Wie Wat Waar-boekjes, voor de latere de jaarboeken zoals die nog steeds worden uitgegeven.

Dora , een geschiedenis/ Dora, a history; novel

One of my favourite novels, as well  for the result as for the writing of it.  Dora, the first person narrator/protagonist,  gets older in each chapter of the book, which starts when she is four years old, just after the second world war,  and ends in her twenties. The novel is also about dutch history (‘geschiedenis’ means ‘story’ as well as ‘history’ in dutch), since I chose a main historical event in each year the novel treated, weaving it into the plot. Such fun I had!