1996: Dier en engel; roman

Dier en engel; roman

Dit is de enige roman die ik in opdracht heb geschreven: een organisatie voor verstandelijk gehandicapten wilde, dat er in de Nederlandse literatuur een roman verscheen met een verstandelijk gehandicapte in de hoofdrol. Ook hier bewaar ik fantastische herinneringen aan de research: drie maanden lang ging ik dagelijks met verstandelijk gehandicapten om, en met één van hen, die me tot mijn hoofdpersoon inspireerde, ben ik nog steeds bevriend. De titel refereert aan het idee dat vanaf Aristoteles tot in de negentiende eeuw gold, dat alle levende wezens samen ene keten vormen waarin iedere schakel iets met de vorige en de volgende gemeen had. De mens neemt in die keten precies de plaats in tussen dier en engel. Natuurlijk heeft de titel ook te maken met de manier waarop men veelal tegen verstandelijk gehandicapte mensen aankijkt.

Dier en engel/ Animal and angel; novel

This is the one and only novel I wrote on commission: a dutch organisation for mentally handicapped persons asked me to introduce a mentally handicapped character into dutch literature. The research, three months in their world, was fantastically special.  One of the persons I met then, and who inspired me in the writing, is still part of my life. The title refers to a concept dating from Aristotle until into the nineteenth century, that all living beings form a chain of beings, and mankind occupies the exact middle between animal and angel – and of course refers to the way mentally handicapped people are often seen.