2004: God verzameld, bloemlezing van proza en poëzie uit de nederlandse literatuur over God.

God verzameld, bloemlezing van proza en poëzie uit de nederlandse literatuur over God.

Anders dan soortgelijke bloemlezingen, is dit geen christelijk, maar een theologisch boek. Het proza en de poëzie zijn naar theologische thema’s georganiseerd, en van theologisch en interpretatief commentaar voorzien.

God verzameld/ God collected, prose and poetry from dutch literature about God.

Different from other collections of religious prose and poetry, this is not so much a christian but rather a theological book. Prose and poetry are organized according to theological themes, and accompanied by theological and interpretative commentary.