2004: Man en vader, detective (Justa Abbing)

Man en vader, detective (Justa Abbing)

Geïnspireerd door een opmerking van Lydia Rood die de Justa Abbings prees vanwege het feit dat er zo weinig geweld in beschreven wordt – Justa lost haar zaken op, net als Poirot, door puur denkwerk – schreef ik nog een boek in deze reeks. Het wordt moeilijker, omdat ik haar een goede relatie gunde, die in dit deel bestendigd wordt, maar ja, daarmee gooide ik wel een mogelijke spanningslijn weg: in een reeks moet, vind ik, namelijk ook het persoonlijk leven van de speurder een eindje opschieten.

Man en vader/ Man and father; detective story by Justa Abbing

This Justa Abbing story was written because one critic wrote how she loved them, especially because they were not bloody at all: like Poirot and being shy, Justa mostly solves her cases just by thinking. It will be difficult to go on: I wanted her to have a good relationship with her boyfriend – thereby, alas, throwing away al kinds of interesting plotlines, although manhood (Man and father) figures especially in the plot here.