2007: De heiligwording van Berthe Ploos, roman

De heiligwording van Berthe Ploos, roman

Er bestaan in de Nederlandse literatuur veel boeken waarin het christelijk geloof een rol speelt, maar dit is de eerste Nederlandse theologische roman. Berthe is een kluizenaar, die tegen wil en dank leert wat liefde is, via haar interesse voor theologie en de middeleeuwse mystici. Haar heiligwording  is bovendien een roman in verhalen; elk hoofdstuk kan op zichzelf staan, maar Berthe´s ontwikkeling loopt door het hele boek heen.

De heiligwording van Berthe Ploos/ The sanctification of Berthe Ploos, novel

In dutch literature we have christian novels, and anti-christian novels, but this is the first novel about theology. Berthe Ploos is a hermit who slowly but inexorably learns what love is through her interest in theology and medieval mysticism.