Pijn / Pain coach

leven met pijn

als je vaak in fysieke pijn verkeert, is het heel moeilijk om een goed leven te leven.

ik kan je daarbij helpen, zoals ik anderen heb geholpen. 

als pijncoach kan ik je helpen met je pijn te leren leven en je leven nieuwe zin en kwaliteit te geven.

– je hebt chronische pijn maar ze kunnen niets vinden.

– je bent geopereerd maar het heeft niet geholpen.

– je weet dat je nooit van je pijn zult afraken maar niet hoe het nu verder moet…

ik heb meer dan twintig jaar ervaring met constante fysieke pijn, en daarnaast heb ik plankenvol over pijn gelezen, ik heb interviews en lezingen gegeven over pijn, en ik heb over pijn geschreven. Ik beheers vele pijntechnieken, maar weet ook dat geen enkele techniek altijd werkt. Ik kan je helpen leren goed met je pijn om te gaan. Maar ik wil verder gaan.

dankzij mijn ervaring met schrijven, schilderen, en lesgeven, kunnen we samen ook jouw specifieke creativiteit ontdekken, en die gebruiken, zowel voor het verrijken van je leven, als voor het vinden van oplossingen voor praktische problemen. ‘Creatief’ noem ik alles dat buiten de lijntjes kleurt. Denken – over andere wegen – kan al creatief zijn; kijken – naar jezelf, naar wat echt belangrijk voor je is – kan creatief zijn; groeien is altijd creatief , omdat het door iets af te breken nieuwe mogelijkheden ontsluit.

acute pijn doodt creativiteit, maar chronische pijn kan juist door creatief bezig te zijn worden getemd. Renoir wist dit al: met de energie die zijn rheumatoïde arthritis hem liet, kon hij ofwel lopen, ofwel schilderen – en Renoir koos voor de rolstoel! Dat betekent niet dat jij dezelfde keuze zou moeten maken, uiteraard, maar wel dat je snapt dat creatief leven een instelling is die bewuste keuzes mogelijk maakt en uitprobeert.

omgaan met chronische pijn

wie onvermijdelijke pijn tot alle prijs weg wil hebben, leeft in oorlog met zichzelf. Dat put je uit, en brengt angst en depressie met zich mee. Chronische pijn wegwensen is dus geen optie.

met pijn leven valt te vergelijken met leven in een gearrangeerd huwelijk: je hebt je partner niet gekozen, maar je moet het er wel – en zo goed mogelijk bovendien! – mee doen. Ik kan je helpen er een goed huwelijk van te maken. Net als in een echt huwelijk is er geen eindpunt: je zult voortdurend aan de relatie moeten blijven werken.

de gangbare waarde van het woord ‘acceptatie’  lijkt te wijzen op een eindpunt dat bereikt kan worden en daarna is alles koek en ei. Het tegendeel is het geval: acceptatie is een werkwoord.

ik geef natuurlijk geen garantie, want jij moet het doen, maar de kans is groot dat je, door met mij anders naar je pijn te leren kijken, ook anders met je pijn leert leven. Dan komt er ruimte in je leven, dat door de consequenties van je pijn kleiner is geworden. Zelfs met permanente pijn is een leven mogelijk van innerlijke vrijheid en diepe vreugde.

ben jij iemand die bereid is door de pijn heen te gaan?

iemand die er genoeg van heeft steeds het hoofd te stoten tegen het onvermijdelijke?

ben jij iemand, die liever heeft dat het leven interessant is dan gemakkelijk?

ben jij iemand die de verantwoordelijkheid voor je eigen leven wil nemen, en zich ervoor wil inzetten om van dat leven met pijn een leven met kwaliteit te maken?

dan ben je misschien bij mij aan het goede adres.

coaching is voor mij: luisteren naar en ingaan op wie jij bent, in het volle respect voor jouw authenticiteit. Coaching is ook zorg hebben voor jou: je komt bij me met een probleem, en ik ga proberen je te helpen een antwoord te vinden. Daarbij staat ons beider integriteit en gelijkwaardigheid voorop. Daarom hoort vrijblijvendheid hier niet thuis: als je je eenmaal aanmeldt, verwacht ik je volle inzet. Die krijg je van mij ook.

angst voor pijn

pijn is een complexe ervaring, die in vele culturen en tijden verschillend werd en wordt beleefd. Wij leven in een tijd waarin pijn eigenlijk niet mag bestaan: en dat maakt het zoveel moeilijker. Maar: een pijnervaring bestaat meestal voor 75 % uit het wegwensen van de pijn. Gedachten als ‘ik kan dit niet aan’, ‘hoe lang duurt dit nog’, ‘ik wil dit niet’ verviervoudigen dus de pijn!

zou het niet fantastisch zijn, als je je pijn kon reduceren tot een kwart van wat je nu voelt?

ik weet het: leven in pijn tast je sociale leven aan; vaak heb je het gevoel dat niemand begrijpt hoe het voor jou is. Je werk wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Daar zit je dan, met misschien meer vrije tijd dan ooit en je kunt er niet van genieten want je hebt pijn.

chronische pijn kan maken, dat je de zin van het leven niet meer ziet. Je weet niet wat je van de toekomst mag verwachten. Vaak heb je geen hoop meer, en al helemaal geen vreugde.

vaak ook schaam je je door de manier waarop mensen naar je kijken of door hoe ze je behandelen. Soms word je niet meer gezien als individu en heb je het gevoel dat je je identiteit verliest. Je voelt je schuldig omdat je niet aan de verwachtingen van je naasten kunt voldoen. De toekomst is onzeker, en dat jaagt je angst aan – angst voor afhankelijkheid, voor meer pijn: voor een leven dat je niet aankunt en toch zult moeten leven.

als zoveel aspecten van je leven worden aangetast, dan kun je wel wat hulp gebruiken.

anders kijken naar pijn

want je kunt ook anders naar je pijn kijken:

-je pijn maakt je gevoeliger dan vroeger, je leeft dichter bij je onderbewuste. Dat vergroot je creativiteit.

-je pijn confronteert je met jezelf. Pijn verplicht je aan introspectie te doen. Dat vermeerdert je inzicht in jezelf en in wat je kunt.

– pijn confronteert ons met het leven dat achter ons ligt. Daarom kan pijn ons uitdagen onopgeloste zaken uit het verleden te verwerken.

– je pijn kost energie, en dat dwingt je belangrijke dingen van onbelangrijke te scheiden. Je leeft meer volgens je prioriteiten, waardoor veel gebeuzel uit je leven verdwijnt: dat kan je levensvreugde vergroten en het avontuur in je leven terugbrengen. Vrijblijvendheid is niet belangrijk, vreugde wel.

-kortom, van pijn valt veel te leren, en ik kan je daarbij helpen. Misschien kun je niet meer genezen, maar je kunt nog steeds heelworden.

hoe ik je als pijncoach kan leren leven met pijn

we gaan op zoek naar wie jij in deze situatie kunt zijn en worden. Natuurlijk kan ik je niet gelukkig maken, maar we kunnen wel samen proberen een nieuwe weg te vinden, waar jij leert:

-door de pijn heen te gaan;

-je vluchtimpuls te beheersen;

-je eigen pijn te leren kennen, er vertrouwd mee te raken;

-en met je pijn, jawel, te spelen.

ik leer je onbevreesd de diepte in te gaan.

ik help je een nieuw evenwicht te vinden.

ik help je met stilte, introspectie, aandacht voor jezelf.

ik help je met inspiratie en motivatie.

ik help je met praktische adviezen.

ik help je onderscheid maken tussen wat belangrijk voor je is, en wat er wegkan.

ik help je te vinden waar je kracht ligt.

ik help je met schaamte, met depressie die uit pijn voortkomt.

ik help je, je pijn te vergeven.

De nu nog onbegrijpelijke weg naar verzoening met pijn is zwaar, maar wat je onderweg leert, helpt je je leven meer kwaliteit te geven, en minder slachtoffer van omstandigheden te zijn. Je leert ruimte in je leven te brengen, en met de angst om te gaan die met permanente pijn gepaard gaat. Je leert om in een situatie waarin je twee dingen wilt die elkaar tegenspreken, te kiezen welke wil je het beste kunt waarmaken. Je leert welke emoties en gedachten je wel kunt vertrouwen en welke beter niet.

we gaan oefenen met verschillende meditatietechnieken, met transcenderen, met immaneren, met fantaseren.

ik leer je werken met verschillende pijntechnieken totdat we er een paar gevonden hebben die bij je passen.

ik help je om je creatieve mogelijkheden te verkennen en ze te gebruiken om vreugde in je leven te brengen.

ik help je met het vinden van iets nieuws om dat in de plaats te zetten van wat je door je pijn verliest, zodat je leven niet armer wordt.

we maken een reis die, als het goed gaat, je jouw pijn doet leren kennen en accepteren en haar van vijand omsmeedt tot partner.

wat gaan we doen in de praktijk

omdat je in je leerproces steeds opnieuw afstand moet nemen van jezelf en je werk, word je in het huiswerk dat ik je geef steeds opnieuw geconfronteerd met wat je wilt en wat je kunt.

juist de plek waar je vastzit, is de plaats waar een nieuw begin kan ontspringen.

we gaan in de eerste plaats praten, en samen zoeken naar wat kwaliteit van leven voor jou ten diepste betekent, en dan zoeken naar manieren om  daar dichtbij te komen. Een pijndagboek helt ons daarbij. Hoe we dat doen, verschilt van persoon tot persoon. Waar we kunnen helen hebben we weer iets van de controle over ons leven terug.

ikzelf ben, toen ik mijn lievelingslandschappen niet meer kon bezoeken, virtueel gaan reizen; en ik ga tegenwoordig ook vaker virtueel naar musea dan vroeger lijfelijk het geval was. Ik ben gaan schilderen toen ik (tijdelijk) niet meer kon schrijven, en toen ik me realiseerde dat ik altijd pijn zou hebben, ben ik het complexe verschijnsel pijn filosofisch en psychologisch gaan bestuderen. Nu exposeer ik mijn schilderijen en word op congressen uitgenodigd om over pijn te spreken. 

hoe het werkt en wat het kost

over kosten gaan we overleggen: die zullen in geen geval  hoger zjn dan wat je kunt opbrengen. Gemiddeld is het een € 500,– voor 3 tot 6 maanden werk.

als je in de buurt van Amsterdam woont, werken we bij mij thuis. Anders moet je een programma of app hebben waardoor we elkaar kunnen zien. Naast dit oogcontact mailen en telefoneren we ook, naar wat jou het meest ligt.

ook de frequentie hangt van jou af. Soms heb je tijd nodig om dingen te verwerken; op andere momenten kan de nood zo hoog zijn dat contact vaker nodig is.

meestal hebben we een half jaar nodig, en minstens drie maanden. Het groeiproces dat je kan bevrijden van het slachtoffer-gevoel gaat niet zo snel – als het makkelijk was had je mij immers niet nodig -, daarom krijg je steeds huiswerk voor twee weken of een maand.

je moet bereid zijn een uur per dag aan je groeiproces te besteden. In de praktijk kan het minder zijn.

een intake gaat aan dit alles vooraf; die kost € 40,-.

als je een intake wilt, mail dan met een korte motivatie en diagnose, en een idee van je creatieve belangstelling en mogelijkheden naar info@stamperius.com .

ik mail je terug met commentaar en contactgegevens, je betaalt € 40,- voor de intake, en zodra dat binnen is maken we onze intake-afspraak. We praten minstens drie kwartier, om te kijken of we elkaar liggen, want als dat niet het geval is kan ik je niets leren. Maar de intake is wel degelijk tevens een coach-sessie, dus ook als we daarna niet verder gaan krijg je adviezen mee die bij jouw situatie passen. Daarom is het voor mij goed om al vóór de intake zoveel mogelijk informatie te hebben.

beslissen we om na de intake samen verder te gaan, dan ontwerpen we een plan  dat uiteraard steeds naar behoefte kan worden aangepast.

wil je na een half jaar verder, dan kan dat natuurlijk met een tweede pakket dat verder gaat waar we na het eerste zijn gebleven.

Het ga je goed! Hannemieke Stamperius

 

living with chronic pain

it is extremely hard to live a life of quality when you are in chronic pain.

I may be able to help you – as I have helped others.

as paincoach I can help you learning to live with your pain and to give your life a new sense and quality.

– you have chronic pain but they can’t find anything wrong

– you have had an operation but the pain is still there

– you know you will always be in pain but now how to go on from here

I have more than twenty years of experience with constant physical pain, besides which I have read shelves full of books about  pain, I have lectured about pain, given interviews about it, and I have written about the philosophy and psychology of physical pain. I am well versed in various pain-techniques, but do know that no technique always works. I can help you learn to deal with unavoidable pain. But I want to go further.

thanks to my experience in writing, painting, and teaching, I can help you discover your own specific creativity and use it, as well to enrich your life as for finding solutions to practical problems. ‘Creativity’for me, is every way you go out of the box. Thinking can be creative; looking at yourself, at what is deeply important to you can be creative; growing is always creative because it, by breaking down things it opens new possibilities.

acute pain kills creativity because of its overwhelming nature, but constant pain, on the contrary, may be tamed by creative action. Renoir knew this: with the energy his rheumatoid arthritis left him, he could either walk or paint – and he chose the wheelchair! Of course, this does not mean you have to make a similar choice, but that you understand that living creatively is a starting point that facilitates conscious choices, and tries them out.

dealing with chronic pain

when you want unavoidable pain to disappear, you are at war with yourself. That is exhausting, and brings anxiety and depression. To wish chronic pain away, therefore, is not an option.

living with unavoidable pain is like living in an arranged marriage: you did not choose it, but you have to make the best of it.  I can help you make it a good marriage. Just as in a real marriage, there is no finish line: you will have to keep working at the relationship all the time.

‘acceptance’ is a noun that suggests there is a certain point to be reached after which it will be all easy sunshine. Not true: we have to keep learning, so it is better to speak of ‘accepting’, a verb.

I do not give guarantees, because you have to do the work, but there is a real chance that you, by learning from me to look at your pain in a different way, will deal with it differently as well. When you learn to play with the way pain affects your life, you give room to the positive. Even with permanent pain a life of inner freedom and deep joy is possible.

are you someone who is willing to go through the pain?

someone who is tired of butting the head against the inevitable?

are you someone who prefers life to be interesting over it being easy?

are you someone who is willing to take the responsibility for your own life, and to commit to making a life of quality out of a life of pain?

then, maybe, you have found your changing point.

coaching, for me, is listening to and addressing who you are, fully respecting your authenticity. Coaching is, as well, caring for you: you come to me with a question or problem, and I try to help you find an answer that will bring you further. Our mutual integrity in this process is of primary importance, as is our equality. That’s why commitment to the work, for both of us, is essential.

fear of pain

pain is a complex phenomenon, that in different cultures and times had and has different values. We liver in an era where pain is practically not allowed to exist – which makes it so much harder. But: an experience of pain consists for 75 % in wishing it away. Thoughts like ‘I cannot handle this’, ‘how long will this go on’, ‘I do not want this’ multiply the pain with a factor four!

wouldn’t it be marvellous if you could reduce your pain to a quarter of what you are feeling now?

I know: living in pain affects your social life, you often feel no one knows what it is really like or how it feels. Your work is made harder or even impossible. There you are, with more free time than ever and you cannot enjoy it because you are in pain.

chronic pain can make you lose the sense of your life. You don’t know what to expect from the future. Often you live without hope, and certainly without joy.

often you are ashamed because of the way people look at you or treat you. Sometimes you are no more seen as an individual, and you feel you are losing your identity. You feel guilty because you cannot live up to the expectations your family and friends have of you. The future is uncertain, another reason for fear. You are afraid of dependency, afraid of even more pain: afraid of a life that you cannot handle and yet have to live.

when all aspects of your life are affected, you certainly can use some help.

looking at pain in a different way

because you can look at your pain in a very different way as well:

-your pain makes you more sensitive than before, you live closer to your subconscious. This enhances your creativity.

-pain confronts you with yourself. Pain asks of you to do introspection. This enhances your insight in yourself and your possibilities.

-pain confronts us with the life we have led. In every instant of pain old pains are present. So pain can challenge us to work through unfinished grief.

– your pain takes energy, which forces you to separate the important stuff from the unimportant. You will live more according to your priorities, which will make a lot of superficiality disappear from your life. Your engagement with and commitment to the exercises will make your life meaningful again, and fill it with joy and even adventure.

– pain can be an excellent teacher. Maybe you cannot get healthy any more, but healing is always possible.

how I can help you live with chronic pain

we are going to look for who you can be and become in this situation. Of course, I cannot make you happy, but we can try together to find a new way for:

-going through the pain;

-fighting your flight impulse;

-getting to know your own pain and getting conversant with it;

-playing – yes playing!- with your pain.

I can teach you to jump without too much fear into the deep.

I can help you find a new balance.

I can help you with silence, introspection, attention to yourself.

I can help you find inspiration and motivation.

I can help you with practical advice.

I can help you to distinguish between the important and the unimportant, and to let go of the latter.

I can help you find your strength.

I can help you with shame, with the depression that springs from chronic pain.

I can help you, to forgive your pain.

reconciling yourself with physical pain is hard, but what you learn during this process will give your life more quality, and stop your being a victim. You learn how to make space in your life for good things, you learn to deal with the fear that accompanies permanent pain. You learn, in those situations where you want to do two contradictory things, to chose to will the one which is best for you. You learn which emotions and thoughts you can trust, and which preferably not.

we will try different meditation techniques, transcending, immanenting, fantasizing.

I will teach you to work with different paintechniques until we have found several that suit you.

I will help you to discover your creative posibilities and to use them for bringing joy to your life.

I will help you to put something new in the place of something lost by your pain, in order to keep your life as rich as it was before.

we will make a journey that, if things go well, will get you to know your pain and accept it, tranforming it from an enemy into a partner.

what will we do, practically

we will start with talking,  about what quality of life fundamentally means to you and then look for ways to get close to that core quality. How we will do that,  differs from person to person, and depends on who you are. Talking and writing teaches you to distance yourself from your pain.  Action drives negative feelings away. During this  creative process, you will be confronted again and again with what you want and what you can do. A paindiary will help us. The very place you are stuck in now, is the place where a new beginning can spring forth.

I myself started to travel in a virtual way when I couldn’t physically travel to my favourite places any more, and I visit more museums on the Internet now than than I used to in the flesh. When I could not write for a while, I started painting, and when I began living in constant pain I started to read pain philosophy and psychology. Now I exhibit my paintings and am asked to speak on conferences about pain.

— 

how it works and what it costs

costs will in no case be more than you can pay. We will confer about this. In the mean, a three to six months coaching will cost € 500.-. Your growth and change from victim to partner is not that easy – if it were, you wouldn’t need me! – , which is why you get homework in between two-weekly or monthly sessions.

once every two or four weeks we have a face-to-face-session of an hour, depending on what you need. (You should have a program or an app that facilitates this.) In between we have mailcontact as needed, to check and re-align, or to change course when a suggestion of mine does not take. Phone contact is a possibility as well. Of course, if you live in or close to Amsterdam, we will come together at my place.

as homework you get painexercises as well as other assignments that will work for you  specifically, and suggestions about your progress, explained and talked about in the face-to-face sessions. You will get a mixture, then, of eye-to-eye- and online-coaching. A pain-diary will be necessary.

you must be willing to spend an hour a day on your growing process. Of course, it may turn out to be less.

your intake comes before all this, and costs € 40,-. The intake serves to get to know each other, after which we will decide whether to go on. But during the intake you will already get suggestions that will take you further, and even if we do not go on, the intake will be very useful for you.

if you want an intake, mail me with a short motivation, diagnosis and a sketch about how you see life and the quality of it, at info@stamperius.com

I will mail back with my first commentary and contact information, you pay € 40 for your intake, and as soon as I have received payment we schedule our intake-meeting face to face. That will take at least forty-five minutes, in order to find a realistic basis to decide on whether we can work together. If we do not connect, I cannot teach you anything. Even if we do not go on from there, I will take care that you learn something from the intake and get some necessary advice for just your situation. You will get your money’s worth.

if we do go on, we discuss the way my coaching would be most feasible for both of us.

and if, after half a year, you want to go on, I will offer you a second package that goes on where the first left off.

good luck!

Hannemieke Stamperius