Pijn / Pain coach

Leven met pijn

 

Als je vaak in fysieke pijn verkeert, is het heel moeilijk om een goed leven te leven.

Ik kan je daarbij helpen

als pijncoach, en specifieker, als creatieve pijncoach.

 

een creatieve pijncoach is een coach die jou met behulp van jouw creativiteit helpt met je pijn te leren leven

en je leven nieuwe zin en kwaliteit te geven.

 

– je hebt chronische pijn maar ze kunnen niets vinden

– je bent geopereerd maar het heeft niet geholpen

– je weet dat je nooit van je pijn zult afraken maar niet hoe het nu verder moet…

 

Ik heb vijftien jaar ervaring met constante fysieke pijn, en daarnaast heb ik plankenvol over pijn gelezen, ik heb interviews en lezingen gegeven over pijn, en ik heb over pijn geschreven. Ik beheers vele pijntechnieken, maar weet ook dat geen enkele techniek altijd werkt. Ik kan je helpen leren goed met je pijn om te gaan. Maar ik wil verder gaan.

Dankzij mijn ervaring met schrijven, schilderen, en lesgeven, kunnen we samen je creativiteit ontdekken, en die gebruiken, zowel voor het verrijken van je leven, als voor het vinden van oplossingen voor praktische problemen.

Acute pijn doodt creativiteit, maar chronische pijn kan door creatief bezig te zijn juist worden getemd. Renoir wist dit al: met de energie die zijn rheumatoïde arthritis hem liet, kon hij ofwel lopen, ofwel schilderen – en Renoir koos voor de rolstoel!

 

omgaan met chronische pijn

Wie onvermijdelijke pijn tot alle prijs weg wil hebben, leeft in oorlog met zichzelf. Dat put je uit, en brengt angst en depressie met zich mee. Chronische pijn wegwensen is dus geen optie.

Met pijn leven valt te vergelijken met leven in een gearrangeerd huwelijk: je hebt je partner niet gekozen, maar je moet het er wel – en zo goed mogelijk bovendien! – mee doen. Ik kan je helpen er een goed huwelijk van te maken. Net als in een echt huwelijk is er geen eindpunt: je zult voortdurend aan de relatie moeten blijven werken.

Acceptatie is een werkwoord.

Ik geef geen garantie, want jij moet het doen, maar de kans is groot dat je, door met mij anders naar je pijn te leren kijken, ook anders met je pijn leert leven. Dan komt er ruimte in je leven, dat door de consequenties van je pijn kleiner is geworden. Zelfs met permanente pijn is een leven mogelijk van innerlijke vrijheid en diepe vreugde.

 

Ben jij iemand die bereid is door de pijn heen te gaan?

Iemand die er genoeg van heeft steeds het hoofd te stoten tegen datgene, wat onvermijdelijk is?

Ben jij iemand, die liever heeft dat het leven interessant is dan gemakkelijk?

Ben jij iemand die de verantwoordelijkheid voor je eigen leven wil nemen, en zich ervoor wil inzetten om van dat leven met pijn een leven met kwaliteit te maken?

Dan ben je misschien bij mij aan het goede adres.

Coaching is voor mij luisteren naar en ingaan op wie jij bent, in het volle respect voor jouw authenticiteit. Coaching is ook zorg hebben voor jou: je komt bij me met een probleem, en ik ga proberen je te helpen een antwoord te vinden. Daarbij staat ons beider integriteit en gelijkwaardigheid voorop. Daarom hoort vrijblijvendheid hier niet thuis: als je je eenmaal aanmeldt, verwacht ik je volle inzet. Die krijg je van mij ook.

 

angst voor pijn

De pijnervaring bestaat voor 75 % uit het wegwensen van de pijn. Gedachten als ‘ik kan dit niet aan’, ‘hoe lang duurt dit nog’, ‘ik wil dit niet’ verviervoudigen dus de pijn!

Zou het niet fantastisch zijn, als je je pijn kon reduceren tot een kwart van wat je nu voelt?

 

Ik weet het: leven in pijn tast je sociale leven aan, vaak heb je het gevoel dat niemand begrijpt hoe het voor jou is en voelt. Je werk wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Daar zit je, met meer vrije tijd dan ooit en je kunt er niet van genieten want je hebt pijn.

Chronische pijn kan maken, dat je de zin van het leven niet meer ziet. Je weet niet wat je van de toekomst mag verwachten. Vaak heb je geen hoop meer, en al helemaal geen vreugde.

Vaak schaam je je door de manier waarop mensen naar je kijken of je behandelen. Soms word je niet meer gezien als individu en heb je het gevoel dat je je identiteit verliest. Je voelt je schuldig omdat je niet aan de verwachtingen van je naasten kunt voldoen. De toekomst is onzeker, en dat jaagt je angst aan. Angst voor afhankelijkheid, voor meer pijn: voor een leven dat je niet aankunt en toch zult moeten leven.

Als alle aspecten van je leven worden aangetast, dan kun je wel wat hulp gebruiken.

 

anders kijken naar pijn

Want je kunt ook anders naar je pijn kijken:

-Je pijn maakt je gevoeliger dan vroeger, je leeft dichter bij je onderbewuste. Dat vergroot je creativiteit.

-Je pijn confronteert je met jezelf. Pijn verplicht je aan introspectie te doen. Dat vermeerdert je inzicht in jezelf en in wat je kunt.

-Pijn confronteert ons met het leven dat achter ons ligt. Daarom kan pijn ons uitdagen onopgeloste zaken uit het verleden te verwerken.

-Je pijn kost energie, en dat dwingt je belangrijke dingen van onbelangrijke te scheiden. Je leeft meer volgens je prioriteiten, waardoor veel gebeuzel uit je leven verdwijnt: dat kan je levensvreugde vergroten en het avontuur in je leven terugbrengen. Vrijblijvendheid is niet belangrijk, vreugde wel.

Van pijn valt veel te leren, en ik kan je daarbij helpen.

Misschien kun je niet meer genezen, maar je kunt nog steeds heelworden.

 

hoe ik je als pijncoach kan leren leven met pijn

We gaan op zoek naar wie jij in deze situatie kunt zijn en worden. Natuurlijk kan ik je niet gelukkig maken, maar we kunnen wel samen proberen een nieuwe weg te vinden, waar jij leert:

-door de pijn heen te gaan;

-je vluchtimpuls te beheersen;

-je eigen pijn te leren kennen, er vertrouwd mee te raken;

-en met je pijn, jawel, te spelen.

 

Ik leer je onbevreesd de diepte in te gaan.

Ik help je een nieuw evenwicht te vinden.

Ik help je met stilte, introspectie, aandacht voor jezelf.

Ik help je met inspiratie en motivatie.

Ik help je met praktische adviezen.

Ik help je onderscheid maken tussen wat belangrijk voor je is, en wat er wegkan.

Ik help je te vinden waar je kracht ligt.

Ik help je met schaamte, met depressie die uit pijn voortkomt.

Ik help je, je pijn te vergeven.

 

De weg naar verzoening met pijn is zwaar, maar wat je onderweg leert, helpt je je leven meer kwaliteit te geven, en minder slachtoffer van omstandigheden te zijn. Je leert ruimte in je leven te brengen, en met de angst om te gaan die met permanente pijn gepaard gaat. Je leert om in een situatie waarin je twee dingen wilt die elkaar tegenspreken, te kiezen welke wil je het beste kunt waarmaken. Je leert welke emoties en gedachten je wel kunt vertrouwen en welke beter niet.

 

We gaan oefenen met verschillende meditatietechnieken, met transcenderen, met immaneren, met fantaseren.

Ik leer je werken met verschillende pijntechnieken totdat we er een paar gevonden hebben die bij je passen.

Ik help je om je creatieve mogelijkheden te verkennen en ze te gebruiken om vreugde in je leven te brengen.

Ik help je met het vinden van iets nieuws om dat in de plaats te zetten van wat je door je pijn verliest, zodat je leven niet armer wordt.

We maken een reis die, als het goed gaat, je jouw pijn doet leren kennen en accepteren en haar van vijand omsmeedt tot partner.

 

wat gaan we doen in de praktijk

Omdat je in het creëren steeds opnieuw afstand moet nemen van jezelf en je werk, word je in je creatieve huiswerk steeds opnieuw geconfronteerd met wat je wilt en wat je kunt.

Juist de plek waar je vastzit, is de plaats waar een nieuw begin kan ontspringen.

Misschien schrijven we een verhaal met elementen uit je eigen leven, waar je door het herschrijven met die autobiografische elementen leert spelen. Of, als je een verhaal schrijft over iemand anders, oefen je met empathie hebben voor die ander, en dat heelt je eigen pijn. Waar we kunnen helen hebben we weer iets van de controle over ons leven terug.

Of we gaan lezen en dan help ik je boeken te vinden die aansluiten bij jouw ervaring.

Misschien ga je poëzie schrijven, of lezen.

Je gaat schilderen, of je met je verhoogde gevoeligheid opnieuw laten raken door hoe andere kunstenaars hebben geschilderd.

Je gaat fotoos maken of bekijken.

We kunnen de filosofie en de psychologie van pijn verkennen.

Als je niet meer kunt dansen op je favoriete muziek, gaan we stoeldansen.

Muziek kan pijn misschien wel beter uitdrukken dan welke andere kunstvorm ook. Misschien luister je nu anders naar muziek dan vroeger. Muziek verzamelen is met Youtube zo eenvoudig!

Ik help je je verbeeldingskracht te ontwikkelen waardoor we kunnen reizen op het Net.

Ikzelf ben, toen ik mijn lievelingslandschappen niet meer kon bezoeken, virtueel gaan reizen; en ik ga tegenwoordig ook vaker virtueel naar musea dan vroeger lijfelijk het geval was. 

 

hoe het werkt en wat het kost

Ik werk alleen bij vooruitbetaling, en jij moet skype (of Gmail-chat) op je computer hebben staan. Skype is gratis.

 

Mijn coach-pakket neemt ongeveer een half jaar in beslag. Het groeiproces dat je kan bevrijden van het slachtoffer-gevoel gaat niet zo snel – als het makkelijk was had je mij immers niet nodig -, daarom krijg je steeds huiswerk voor twee weken of een maand.

Eenmaal per vier weken hebben we een Skype-sessie van minimaal een uur, tot vijf keer toe (of zes, als je de intake meerekent). Daartussenin hebben we twee weken na de sessie een mailcontact om polshoogte te nemen en eventueel bij te sturen; dat kan vaker nodig zijn als er iets misgaat.

Als huiswerk krijg je steeds zowel pijnoefeningen als creatieve opdrachten, allebei te bespreken tijdens de Skype-sessie. Je krijgt dus een mengvorm van oog-in-oog- en online-coaching.

Je moet bereid zijn een uur per dag aan je groeiproces te besteden.

Vijf Skype-sessies en de mailcontacten tussendoor kosten in totaal € 500,-.

De intake gaat daaraan vooraf en kost € 40,-.

Als je een intake wilt, mail dan met een korte motivatie en diagnose, en een idee van je creatieve belangstelling en mogelijkheden naar

info@stamperius.com

Ik mail je terug met commentaar en contactgegevens, je betaalt € 40,- voor de intake, en zodra dat binnen is maken we onze intake-afspraak. We praten minstens drie kwartier, om te kijken of we elkaar liggen, want als dat niet het geval is kan ik je niets leren. Maar de intake is wel degelijk tevens een coach-sessie, dus ook als we daarna niet verder gaan krijg je adviezen mee die bij jouw situatie passen. Daarom is het voor mij goed om al vóór de intake zoveel mogelijk informatie te hebben.

Beslissen we om na de intake samen verder te gaan, dan betaal je me de 500 euro voor het pakket van nog eens vijf chatsessies en de nodige mailcontacten, en na ontvangst maken we onze tweede afspraak.

Wil je na een half jaar verder, dan kan dat natuurlijk met een tweede pakket dat verder gaat waar we na het eerste zijn gebleven.

 

Het ga je goed!

Hannemieke Stamperius

 

 

Living with chronic pain

 

It is extremely hard to live a life of quality when you are in chronic pain.

I may be able to help you

as paincoach, or rather, as a creative paincoach.

 

a creative paincoach is a coach who, using your own creativity, helps you live with your pain 

and give your life new sense and quality.

 

– you have chronic pain but they can’t find anything wrong

– you have had an operation but the pain is still there

– you know you will always be in pain but now how to go on from here

 

I have fifteen years of experience with constant physical pain, besides which I have read shelves full of books about  pain, I have lectured about pain, given interviews about it, and I have written about the philosophy and psychology of physical pain. I am well versed in various pain-techniques, but do know that no technique always works. I can help you learn to deal with unavoidable pain. But I want to go further.

Thanks to my experience in writing, painting, and teaching, I can help you discover your creativity and use it, as well to enrich your life as for finding solutions to practical problems.

Acute pain kills creativity, but constant pain can, on the contrary, be tamed by creative action. Renoir knew this: with the energy his rheumatoid arthritis left him, he could either walk or paint – and he chose the wheelchair!

 

dealing with chronic pain

When you want unavoidable pain to disappear, you are at war with yourself. That is exhausting, and brings anxiety and depression. To wish chronic pain away, therefore, is not an option.

Living with unavoidable pain is like living in an arranged marriage: you did not choose it, but you have to make the best of it.  I can help you make it a good marriage. Just as in a real marriage, there is no finish line: you will have to keep working at the relationship all the time.

Acceptance is a verb.

I do not give guarantees, because you have to do the work, but there is a real chance that you, by learning from me to look at your pain in a different way, will deal with it differently as well. When you learn to play with the way pain affects your life, you give room to the positive. Even with permanent pain a life of inner freedom and deep joy is possible. 

 

Are you someone who is willing to go through the pain?

Someone who is tired of butting the head against the inevitable?

Are you someone who prefers life to be interesting over it being easy?

Are you someone who is willing to take the responsibility for your own life, and to commit to making a life of quality out of a life of pain?

Then, maybe, you have found your starting point.

Coaching, for me, is listening to and addressing who you are, fully respecting your authenticity. Coaching is, as well, caring for you: you come to me with a question or problem, and I try to help you find an answer that will bring you further. Our mutual integrity in this process is of primary importance, as is our equality. That’s why commitment to the work, for both of us, is essential. 

 

fear of pain

The experience of pain consists for 75 % in wishing it away. Thoughts like ‘I cannot handle this’, ‘how long will this go on’, ‘I do not want this’ multiply the pain with a factor four!

Wouldn’t it be marvellous if you could reduce your pain to a quarter of what you are feeling now?

 

I know: living in pain affects your social life, you often feel no one knows what it is really like or how it feels. Your work is made harder or even impossible. There you are, with more free time than ever and you cannot enjoy it because you are in pain.

Chronic pain can make you lose the sense of your life. You don’t know what to expect from the future. Often you live without hope, and certainly without joy.

Often you are ashamed because of the way people look at you or treat you. Sometimes you are not seen as an individual any more, and you feel you are losing your identity. You feel guilty because you cannot live up to the expectations your family and friends have of you. The future is uncertain, another reason for fear. You are afraid of dependency, afraid of even more pain: afraid of a life that you cannot handle and yet have to live.

When all aspects of your life are affected, you certainly can use some help.

 

looking at pain in a different way

Because you can look at your pain in a very different way as well:

-Your pain makes you more sensitive than before, you live closer to your subconscious. This enhances your creativity.

-Pain confronts you with yourself. Pain asks of you to do introspection. This enhances your insight in yourself and your possibilities.

-Pain confronts us with the life we have led. So pain can challenge us to work through unfinished grief.

-Your pain takes energy, which forces you to separate the important stuff from the unimportant.

-You will live more according to your priorities, which will make a lot of superficiality disappear from your life.

-Your engagement with and commitment to the exercises will make your life meaningful again, and fill it with joy and even adventure.

Pain can be an excellent teacher.

Maybe you cannot get healthy any more, but healing is always possible.

 

how I can help you live with chronic pain

We are going to look for who you can be and become in this situation. Of course, I cannot make you happy, but we can try together to find a new way for:

-going through the pain;

-fighting your flight impulse;

-getting to know your own pain and getting conversant with it;

-playing – yes playing!- with your pain.

 

I can teach you to jump without fear into the deep.

I can help you find a new balance.

I can help you with silence, introspection, attention to yourself.

I can help you find inspiration and motivation.

I can help you with practical advice.

I can help you to distinguish between the important and the unimportant, and to let go of the latter.

I can help you find your strength.

I can help you with shame, with the depression that springs from chronic pain.

I can help you, to forgive your pain.

 

Reconciling yourself with physical pain is hard, but what you learn during this process will give your life more quality, and stop your being a victim. You learn how to make space in your life for good things, you learn to deal with the fear that accompanies permanent pain. You learn, in those situations where you want to do two contradictory things, to chose to will the one which is best for you. You learn which emotions and thoughts you can trust, and which preferably not.

 

We will try different meditation techniques, transcending, immanenting, fantasizing.

I will teach you to work with different paintechniques until we have found several that suit you.

I will help you to discover your creative posibilities and to use them for bringing joy to your life.

I will help you to put something new in the place of something lost by your pain, in order to keep your life as rich as it was before.

We will make a journey that, if things go well, will get you to know your pain and accept it, tranforming it from an enemy into a partner.

 

what will we do, practically

Because in creating something one has to distance oneself from personal preoccupations, creative therapy teaches you to distance yourself from your pain. During the creative process, you will be confronted again and again with what you want and what you can do.

The very place you are stuck in now, is the place where a new beginning can spring forth.

Maybe we will write a story, in which we work with elements from your own life, which later, on a second level, in the process of rewriting, we will change or rearrange, playing with autobiographical elements and transforming them. Or, writing a story about someone else, you will practice your empathy, which heals your own pain. Where we can heal we regain some of the control over our life.

Or we will read and I will help you finding books that speak to your own experience.

Maybe you will write poetry, or read it.

You might paint, or, with your heightened sensibility, let yourself be touched by the paintings of others.

You might want to take pictures, or look at photographs.

Or we can explore the philosophy and psychology of pain.

When you can’t dance anymore to your favourite music, we will chairdance. Music maybe expresses pain better than any other artform. You might listen to music in a different way from before. Collecting music is made so simple by Youtube now!

I will help you to develop your imagination, which will allow you to virtually go anywhere.

I myself started to travel in a virtual way when I couldn’t physically travel to my favourite places any more, and I visit more museums on the Internet now than than I used to in the flesh.

 

how it works and what it costs

I only work after advance payment, and you have to have Skype (or G-mail-chat) installed on your computer. Skype is free; for G-mail chat you have to have a G-mail address.

 

My coaching-package takes more or less half a year. Your growth and change from victim to partner is not that easy – if it were, you wouldn’t need me! – , which is why you get homework for two weeks or a month at a time.

Once every four weeks we have a Skype-session of an hour, five times in total, six if we include the intake. In between we have a mailcontact two weeks after each session, or more often if things go wrong, to check and re-align, or to change course when a suggestion of mine does not take, etc.

As homework you get painexercises as well as creative assignments and suggestions, explained and talked about in the Skype-sessions. You will get a mixture, then, of eye-to-eye- and online-coaching.

You must be willing to spend an hour a day on your growing process.

Five Skype-sessions and the mail-contacts in between cost a total of € 500,-.

Your intake comes before this, and costs € 40,-.

If you want an intake, mail me with a short motivation, diagnosis and a sketch of your creative possibilities at

info@stamperius.com

I will mail back with my first commentary and contact information, you pay € 40 for your intake, and as soon as I have received payment we schedule our intake-meeting on Skype. That will take at least forty-five minutes, in order to find a realistic basis to decide on whether we can work together. If we do not connect, I cannot teach you anything. Even if we do not go on from there, I will take care that you learn something from the intake and get some necessary advice for just your situation. You will get your money’s worth.

If we do go on, you pay me € 500 for the package of five more chatsessions and the necessary mailcontacts, and after reception we will make our second appointment.

If, after half a year, you want to go on, I will offer you a second package that goes on where the first left off.

 

Good luck!

Hannemieke Stamperius