Schilder / Painter

Schilder

 

Na tien jaar te hebben geoefend met aquarel, vond ik mijn eigen vorm in abstracte landschappen, waartoe in de eerste plaats het eiland Vlieland me inspireerde: wadabstracten in aquarel, duinabstracten in gouache vanwege de zanderige effecten, abstracten van berkebomen in aquarelpotlood of –krijt, vaak in combinatie met inkt. Aquarel wordt niet vaak gebruikt voor abstract werk, zodat ik vrijuit mijn eigen technieken kon ontwikkelen.

Vervolgens kwamen daar ook abstracte berglandschappen bij geïnspireerd door het Lake District en IJsland. Na een paar jaar begon ik ook met puur abstract te experimenteren, soms met acryl en vaak ook als collage, waarbij alles aankomt op de integratie van het externe materiaal in het schilderij.

Ik probeer de kleuren en vormen van het landschap te herscheppen in een nieuwe compositie, die vaak een meditatief karakter heeft en waarin de essentie van dat landschap niet zozeer wordt uitgedrukt als wel wordt opgeroepen. Een natuurervaring is stil, en altijd wijd en weids. Daarom gaan mijn kleuren altijd in elkaar over: de ervaring heft alle grenzen op, ook tussen het landschap en mij.  En het schilderij, op zijn beurt, doet het landschap daarna weer anders ervaren. Ook mijn puur abstracte werk heeft, zegt men,  iets landschappelijks, hoewel ik met name in mijn pijnabstracten – innerlijk landschap – steeds vaker ook elementen van het lichaam in abstracte vorm verken. Als  het even kan zal ik mijn schilderijen niet gevangen nemen in een lijst, laat staan een passe-partout!

Mijn schilderijen moeten, vanwege het feit dat ik veel water gebruik, spontaan tot stand komen en ongekunsteld overkomen. Ik werk daarom erg geconcentreerd en snel, maar wel degelijk doordacht en voorzover mogelijk, gepland. Ik probeer voortdurend te reduceren, het schilderij zo eenvoudig en puur mogelijk te maken: zodra het te veel is doorgewerkt, gaat het er ofwel onecht uitzien, of het verliest het abstracte karakter. En omdat landschapsabstracten zowel abstract zijn, als ook verwijzen naar het landschap dat ze inspireerde, smokkel ik nooit met de kleuren: die zijn precies als in het echt. Waar het pijnabstracten betreft, zijn alle kleuren geoorloofd.

Ik werk het liefst met een platte kwast, maar breng daarmee slechts de verf aan: het echte werk gebeurt met paletmessen, lepels, vorken, messen, stokjes, kortom alles wat ik maar in handen krijg. Het mengen en manipuleren van de verf geeft me de meeste vreugde in het schilderen. Ik zie mijn werk als een proces, een voortdurende verkenning van de interactie van verf en papier, kleur en compositie.

Ruim 40 wadabstracten zijn in 2009 geëxposeerd in het bezoekerscentrum te Vlieland. Vanaf april tot en met juni 2011 zijn 20 wadabstracten en 6 collages tentoongesteld in Reade in Amsterdam. In september 2012 werden meer dan zestig landschapsabstracten en collages tentoongesteld in De Tweede Uitleg in Amsterdam. In 2019 exposeerde ik met Wadabstracten bij Flip Lambalk op het Zuiderkerkhof, en met een twintigtal abstracte werken in restaurant De witte Zwaan, beide in Amsterdam. Verder heb ik totnogtoe aan een tiental  groepstentoonstellingen meegedaan, en sinds 2016 doe ik mee aan Open Ateliers Nieuwmarkt (OAN). In januari 2020 werd ik toegelaten als lid van kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken. (DOAH) Voor een expositie van de Onafhankelijken  in 2021 in Loods 6 maakten Flip Lambalk en ik een reeks panelen waarop zijn verlopende drukinkst  en mijn abstracten elkaar in kleur ontmoetten: Connecties.

TITELS:  een schilderij krijgt eerst een aanduiding van de categorie waar het toe behoort, dan het jaar en de maand waarin het is gemaakt, waarna ik met een paar letters het medium aangeef (ac voor acryl, aq voor aquarel, gou voor gouache, plakk voor plakkaat, past voor pastel), en ten slotte het formaat: A3, A4, A5 en medium (24×33 cm). Wanneer ik twee media gebruik, is dat in de titel te zien (aqink, goupast); zijn het er drie of meer, dan staat er ‘mm’.  Wanneer er in een bepaalde maand meer schilderijen zjn gelukt, krijgen die ook een cijfer.  En ten slotte: als het schilderij een naam krijgt, staat die meteen na de ontstaansdatum.

Painter

 

After ten years practising landscape painting with watercolour, I started working in a more abstract manner, finding my very own ‘voice’. I poften paint abstract landscapes, inspired by the birches, the moors and dunes, and the wetlands of the small dutch island where I have had my studio for forty years, but also by Cumbria and Iceland. I use watercolour painting the mudflats, gouache for its sandy effects whle painting dunes, and lately, in painting purely abstract work, sometmes acrylics too. Occasionally I use fingerpaint/plakkat, and I work with ink more and more.

Taking colours and shapes from the actual landscape, I reorganize them into a new composition, often with a meditative character, and in which I try, not so much to express but rather evoke the very essence of that landscape. A  nature-experience is still, and always deep and expansive. This is why my colours always flow into each other: the (mystical) experience is limitless; there aren’t even any limits between the landscape and myself.  And the painting, in its turn, changes the experience of the landscape it was inspired by. Even my purely abstract paintings and collages, where the challenge consists in integrating the extraneous material into the painting,  retain something of a landscape character. The painabstracts, though – inner landscapes – have also led me to ongoing explorations of bodily elements in abstract forms. I never will imprison my paintings in a frame, let alone a passe-partout!

Due to the fact that I use a lot of water, my paintings have to be done in a very concentratedly spontaneous manner, and have to look spontaneous as well –  which of course does not mean that they are not well-prepared and planned. I constantly endeavour to reduce, make the painting as simple and pure as I can: as soon as it becomes too elaborate, it either looks false or it loses its abstract character. I prefer working with a flat brush, but use that mainly to put the paint on paper: the real work happens with palet knives, forks, spoons, knives, chinese eating sticks – anything I can lay my hands on. Moving the paint around and controlling it, and getting the exact colours I want,  make painting such fun.  And because abstract landscapes have this double nature of being abstracts in themselves as well as referring to the landscape that inspired them, I never cheat with the colours: those, at least, are realistic. In my painabstracts, though, all colours are permitted.

I see my work as a continuing process, an inventory of the interactions between paper, paint, colour and composition. I throw away a lot, but that does emphatically not mean that everything you find here is succesful: I keep as well paintings I can learn from, including my mistakes. Of course there is much more than I can exhibit here.

In 2009 I had my first solo exhibition, consisting of about forty wetland-abstracts in watercolour in the natural history-museum on the island Vlieland. In 2011 I had a second exhibition in the READE-clinic in Amsterdam, showing wetland-abstracts and collages; and in september and october 2012 I had an exhibition of various landscape paintings and collages in ‘De tweede uitleg’, again in Amsterdam. So far I have contributed at least five times to a group exhibition, and since 2016 I participate in Open Ateliers Nieuwmarkt (OAN). In january 2020 I became a member of the artists’ association De Onafhankelijken (the Independents). For an exhibition in 2021 in Loods 6 in Amsterdam, Flip Lambalk  and I created eight panels where his fluid colours in printer-ink met the colours in my abstracts, creating our Connections.

TITLES: Each painting gets caegorized first (i.e. ‘painabstract’), after which I give the year and the month it was painted, followed by the medium (aq for watercolour, ac for acryl, gou for gouache, plakk for fingerpaint and plakkat, past for pastel).  When I use a combination of two media, it shows in the title (aqink, goupast); for three media or more I put ‘mm’. When I did more than one painting in a specific month, its gets an extra number. Lastly I give the size of the painting: A5, A4, A3, and medium (± 24/33 cm.

 

Wadabstracten / Wetlandabstracts

 

Duinabstracten / Dune-abstracts

 

Berkabstracten / Birch-abstracts

 

Engeland bergabstracten / England mountainabstracts

 

IJsland / Iceland

 

Pijnabstracten / Pijnabstracts

 

Collages

 

Puur Abstracten / Just Abstracts

 

Prijzen en bestelinformatie / Prices and ordering information