Schilder / Painter

Schilder

 

Na tien jaar te hebben geoefend met aquarel, vond ik mijn eigen vorm in abstracte landschappen, waartoe in de eerste plaats het eiland Vlieland me inspireerde: wadabstracten in aquarel, duinabstracten in gouache vanwege de zanderige effecten, abstracten van berkebomen in aquarelpotlood of –krijt, vaak in combinatie met inkt. Aquarel wordt niet vaak gebruikt voor abstract werk, zodat ik vrijuit mijn eigen technieken kon ontwikkelen.

Vervolgens kwamen daar ook abstracte berglandschappen bij geïnspireerd door het Lake District en IJsland. Na een paar jaar begon ik ook met puur abstract te experimenteren in acryl en vaak in combinatie met collage, waarbij alles aankomt op de integratie van het externe materiaal in het schilderij.

Ik probeer de kleuren en vormen van het landschap te herscheppen in een nieuwe compositie, die vaak een meditatief karakter heeft en waarin hopelijk de essentie van dat landschap wordt opgeroepen. Een natuurervaring is stil, en altijd wijder en weidser dan het stukje natuur dat aan die ervaring ten grondslag lag. Daarom gaan mijn kleuren altijd in elkaar over: de ervaring heft alle grenzen op, ook tussen het landschap en mij. En het schilderij, op zijn beurt, doet het landschap daarna weer anders ervaren. Ook mijn puur abstracte werk heeft, zegt men,  iets landschappelijks, hoewel ik in mijn pijnabstracten steeds vaker ook elementen van het lichaam in abstracte vorm verken.

Mijn schilderijen moeten, vanwege het feit dat ik veel water gebruik, spontaan tot stand komen en ongekunsteld overkomen. Ik werk daarom erg geconcentreerd en snel, maar wel degelijk doordacht en voorzover mogelijk, gepland. Ik probeer voortdurend te reduceren, het schilderij zo eenvoudig en puur mogelijk te maken: zodra het te veel is doorgewerkt, gaat het er ofwel onecht uitzien, of het verliest het abstracte karakter. En omdat landschapsabstracten zowel abstract zijn, als ook verwijzen naar het landschap dat ze inspireerde, smokkel ik nooit met de kleuren: die zijn precies als in het echt. Waar het pijnabstracten betreft, zijn alle kleuren geoorloofd.

Ik werk het liefst met een platte kwast, maar breng daarmee slechts de verf aan: het echte werk gebeurt met paletmessen, lepels, vorken, messen, stokjes, kortom alles wat ik maar in handen krijg. Het manipuleren van de verf geeft me de meeste vreugde in het schilderen. Ik zie mijn werk als een proces, een voortdurende verkenning van de interactie van verf en papier, kleur en compositie. Veel gooi ik weg – maar dat betekent zeker niet dat wat ik bewaar dan ook volledig is gelukt: ik bewaar ook de schilderijen waar ik van kan leren, fouten inclusief!

 

Ruim 40 wadabstracten zijn in 2009 geëxposeerd in het bezoekerscentrum te Vlieland. Vanaf april tot en met juni 2011 zijn 20 wadabstracten en 6 collages tentoongesteld in Reade in Amsterdam. In september 2012 werden meer dan zestig landschapsabstracten en collages tentoongesteld in De Tweede Uitleg in Amsterdam. In 2019 exposeerde ik met Wadabstracten bij Flip Lambalk op het Zuiderkerkhof, en met een twintigtal abstracte werken in restaurant De witte Zwaan, beide in Amsterdam. Verder heb ik totnogtoe aan een zevental  groepstentoonstellingen meegedaan, en sinds 2016 doe ik mee aan Open Ateliers Nieuwmarkt (OAN). In januari 2020 werd ik toegelaten als lid van kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken.

 

TITELS:  elk schilderij krijgt eerst de naam van de categorie waar het in past, dan de maand en het jaar waarin het is gemaakt, dan in een paar letters het medium (ac voor acryl, aq voor aquarel, gou voor gouache, plakk voor plakkaat, past voor pastel). Wanneer ik twee media gebruik, is dat in de titel te zien (aqink, goupast); zijn het er drie of meer, dan staat er ‘mm’.  Als ik binnen een bepaald medium andere materialen gebruik, zoals inktpotlood of aquarelsticks, komt dat na het medium als -mm in de titel (inkmm, aqmm). Daar achter komt ten slotte het nummer van het schilderij in die categorie in die maand. Het vierde wadabstract dat ik schilderde met aquarel in maart 2010, wordt dan dus ‘wadabstract 03-2010 aq-04’. Na het laatste nummer komt dan nog een aanduiding van het formaat: ‘small’ (± 24/16 cm), ‘small medium’(A4), ‘medium’ (± 24/33 cm), en ‘large’ (A3 of ± 50/33cm).

 

Painter

 

After ten years practising landscape painting with watercolour, I started working in a more abstract manner, finding my very own ‘voice’. I mostly paint abstract landscapes now, inspired by the birches, the moors and dunes, and the wetlands of the small dutch island where I have had my studio for forty years, but also by Cumbria and Iceland. I use watercolour painting the mudflats, gouache for its sandy effects painting dunes, and lately, in painting purely abstract work, acrylics too. Occasionally I use fingerpaint/plakkat, and I am learning to love ink more and more.

Taking colours and shapes from the actual landscape, I reorganize them into a new composition, often with a meditative character, and in which I try to evoke the very essence of that landscape. A  nature-experience is still, and always wider and more extensive than the piece of nature that inspired it. This is why my colours always flow into each other: the (mystical) experience is limitless; there aren’t even any limits between the landscape and myself. And the painting, in its turn, changes the experience of the landscape it was inspired by. Even my purely abstract paintings and collages, where the challenge consists in integrating the extraneous material into the painting,  retain something of a landscape character. The painabstracts, though, have also led me to ongoing explorations of bodily elements in abstract forms.

Due to the fact that I use a lot of water, my paintings have to be done in a very concentratedly spontaneous manner, and have to look spontaneous as well –  which of course does not mean that they are not well-prepared and planned. I constantly endeavour to reduce, make the painting as simple and pure as I can: as soon as it becomes too elaborate, it either looks false or it loses its abstract character. I prefer working with a flat brush, but use that mainly to put the paint on paper: the real work happens with palet knives, forks, spoons, knives, chinese eating sticks – anything I can lay my hands on. Moving the paint around and controlling it, and the work with colours, make painting the best fun for me.  And because abstract landscapes have this double nature of being abstracts in themselves as well as referring to the landscape that inspired them, I never cheat with the colours: those, at least, are realistic. In my painabstracts, though, all colours are permitted.

I see my work as a continuing process, an inventory of the interactions between paper, paint, colour and composition. I throw away a lot, but that does emphatically not mean that everything you find here is succesful: I keep as well paintings I can learn from, including my mistakes. Of course there is much more than I can exhibit here.

 

In 2009 I had my first solo exhibition, consisting of about forty wetland-abstracts in watercolour in the natural history-museum on the island Vlieland. In 2011 I had a second exhibition in the READE-clinic in Amsterdam, showing wetland-abstracts and collages; and in september and october 2012 I had an exhibition of various landscape paintings and collages in ‘De tweede uitleg’, again in Amsterdam. So far I have contributed at least five times to a group exhibition, and since 2016 I participate in Open Ateliers Nieuwmarkt (OAN). In january 2020 I became a member of the artists’ association De Onafhankelijken (the Independents).

 

TITLES: each painting first gets the name of its category, then the month and year it was painted, followed by the medium (aq for watercolour, ac for acryl, gou for gouache, plakk for fingerpaint and plakkat, past for pastel).  When I use a combination of two media, it shows in the title (aqink, goupast); for three media or more I put ‘mm’. Next to the medium I put the number of the painting in that medium in the month it was done. For example, the fourth dune-abstract painted in gouache in march 2010 becomes ‘duneabstract 03-2010 gou-04’. Lastly I give the size of the painting: ‘small’ (± 24/16 cm), ‘small medium’(A4), ‘medium’ (± 24/33 cm), and ‘large’ (A3 or ± 50/33cm).

 

Wadabstracten / Wetlandabstracts

 

Duinabstracten / Dune-abstracts

 

Berkabstracten / Birch-abstracts

 

Engeland bergabstracten / England mountainabstracts

 

IJsland / Iceland

 

Pijnabstracten / Pijnabstracts

 

Collages

 

Puur Abstracten / Just Abstracts

 

Prijzen en bestelinformatie / Prices and ordering information