Bibliografie / Bibliography

Bibliografie

 

Ik heb geprobeerd bij iedere titel iets te vertellen, over het boek zelf, of de achtergrond ervan, waarom ik het moest schrijven of waarom het me lief is – en ook wat ik er nu van denk, want wie deze bibliografie doorklikt ziet een heel schrijversleven aan zich voorbijgaan.

Bibliography

 

I have tried to say something about each title in the list, about the book itself, or its background, why I had to write it or why I love it – and what I think of it now as well, for who clicks themselves through this bibliography, wanders past a whole writer’s life.

 

 

Boeken / Books

 

2011: God en de Verlichting / God and the enlightenment

 

2007: De heiligwording van Berthe Ploos/ The sanctification of Berthe Ploos

 

2005: Kleine theologie voor leken en ongelovigen/ Short theology for lay people and unbelievers

 

2004: Man en vader/ Man and father

 

2004: God verzameld/ God collected

 

2003:  Salomo’s dochter/ Solomon’s daughter

 

2002: De wadden / The wadden

 

2001: Mijn moeder houdt niet van Brazilië/ My mother doesn’t love Brazil

 

2000: Kindje kindje/ child child

 

1998: Leraar leerling/ teacher pupil

 

1997: Schoonheid, schoonheid/ Beauty beauty

 

1996: Het meisje van Loch Ness/ The Loch Ness girl

 

1996: Dier en engel/ Animal and angel

 

1995: Dora , een geschiedenis/ Dora, a history

 

1994: De speeltuin van Teiresias/ Teiresias’ playground

 

1993: Een geluid als van onweer

 

1992: Moeders kindje. Over het verlangen/ Mother’s child; about the longing to be a mother

 

1989: Weet je nog, die baby ben jij/ Do you remember, that baby is you

 

1989: Mooie horizon/ Beautiful horizon

 

1988: Het verbeelde beest, over de dinosaurus/ The cultural image of the dinosaur

 

1987: Het kind en de rekening

 

1985: Eén keer over

 

1984: Te kwader min

 

1982: Op eigen tenen/ On one’s own toes

 

1981: De driehoekige reis/ The triangular journey

 

1981: 24 manieren om in tranen uit te breken/ 24 ways to burst into tears

 

1980: Zie je wel/ I told you so

 

1980: Vrouwen en literatuur: een inleiding/ Women and literature, an introduction

 

1980: De naam van mijn moeder/ My mother’s name

 

1979: Het persoonlijke is poëzie/ The personal is poetry; poems

 

1979: De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart/ The history of Miss Sara Burgerhart

 

1978-1981: Chrysallis; tijdschrift in 8 afleveringen

 

1978: Het binnenste ei

 

1977: De groene weduwe en andere grijze verhalen/ The green widow and other grey stories

 

1977: Marsmans ‘Verzen’: toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel/ Marsman’s Poems; developing a model for the ergocentric interpretation of poetry

 

1976: En dan is er koffie/ Coffeetime

 

1975: Het wil nog maar niet zomeren/ Summer is a long time coming

 

1974: Het perspectief in ‘Menuet’/ The point-of-view in Louis Paul Boons ‘Menuet’

 

1974: De maaneter/ The mooneater; novel

 

1961: De klompenmaker en de prinses